ბსუ-ს ბიზნესის ადმინისტრირების მესამე კურსის სტუდენტი ლინეტა მსხალაძე , ,,ERASMUS+”- ის გაცვლითი პროგრამით პორტუგალიაში კოიმბრას ბიზნეს სკოლაში ერთი სემესტრის განმავლობაში განაგრძობს სწავლას.


 

Comments