Posts

Showing posts from February, 2021

ბსუ-ს სტუდენტი გაცვლითი პროგრამით საფრანგეთში - ლიონის უნივერსიტეტში

ბსუ-ს სტუდენტი თამთა ჯაიანი ვროცლავის უმაღლეს საბანკო სკოლაში

ბსუ-ს სტუდენტი უცხოეთში სწავლებისა და მოხალისეობრივი საქმიანობის გამოცდილებით