Posts

Showing posts from July 14, 2022

ვროცლავის უნივერსიტეტის ევროპისმცოდნეობის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი იაკუბ ბორნიო ბსუ-ში

ჰექტორ ბრიოსო- ალკალას უნივერსიტეტის (ესპანეთი) პროფესორი ბსუ-ში