ია ფუტკარაძე-ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმატებული კურსდმათავრებული, ნიშანთაშის (თურქეთი) უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.


 

Comments