მუსიკალური ჯგუფი "ბსუ ბენდი"
2016 წელს ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაზაზე  მუსიკალური ჯგუფი „ბსუ ბენდი“ ჩამოყალიბდა. ბენდის წევრები სხვადასხვა კურსისა და ფაკულტეტის სტუდენტები არიან. ჯგუფი ჩართულია, როგორც საქართველოში ჩატარებულ ღონისძიებებსა და ფესტივალებში, ასევე მოპოვებული აქვს პრიზები რამდენიმე საერთაშორისო  მასშტაბით გამართულ კონკურსზე.


კალისტრატე ცინცაძე:
ბსუ-ს მუსიკალური ჯგუფის "ბსუ ბენდი" ხელმძღვანელი

ბენდის ჩამოყალიბება
ბენდი 2016 წლის შემოდგომაზე ჩამოყალიბდა. უნივერსიტეტში გამოითქვა სურვილი, რომ ბაზაზე შექმნილიყო მუსიკალური ჯგუფი, რომელშიც ნებისმიერ სტუდენტს შეეძლებოდა თავიანთი მუსიკალური მონაცემების გამოვლენა, გამოცდილების მიღება და სამომავლოდ დამოუკიდებლად მოღვაწეობის გაგრძელება. ამჟამად უშუალოდ ბენდში 15 წევრია, თუმცა მთლიანად გვყავს 30-მდე სტუდენტი, რომლებიც სხვადასხვა ინსტრუმენტზე დაკვრას და ვოკალს სწავლობენ.
აღსანიშნავია, რომ ბენდის წევრების შემადგენლობა განახლებადია. მიგვაჩნია, რომ უნდა მოხდეს თაობათა ცვლა. ყოველ წელს ახალი ნაკადი მოდის და კონკურსის გზით ხდება მომავალი წევრების შერჩევა.
უნივერსიტეტი გვეხმარება იმით რომ, გვაქვს სარეპეტიციო ადგილი, აფინანსებს ფესტივალებში მონაწილეობას და სტუდენტებს მაქსიმალურად აქცევს ყურადღებას.

ბენდის წარმატებები
ბენდმა იტალიაში, ჩეხეთსა და აზერბაიჯანში ჩატარებულ ფესტივალებში მიიღო მონაწილეობა და თითოეული მათგანიდან წარმატებით დაბრუნდა. ჩეხეთში გამართული კონკურსიდან „სულიკო“ ჯგუფმა გრანპრი ჩამოიტანა, ხოლო იტალიასა და აზერბაიჯანში გამართულ ფესტივალებზე პირველი ადგილი მოიპოვეს. სამივე კონკურსზე მონაწილეობა დაფინანსებული იყო  უნივერსიტეტის მიერ. ასევე ბენდი ჩართული იყო საქართველოს მასშტაბით გამართულ 2 ფესტივალსა და საავტორო სიმღერების კონკურსში. 

სამომავლო გეგმები
სამომავლოდ იგეგმება, უნივერსიტეტში 4-5 ბენდის ჩამოყალიბება. ასევე პარალელურად, პატარა ჯგუფების გაერთიანებით შეიქმნება დიდი ჯგუფი, ჯაზ ბიგ  ბენდი.
ამჟამად ვაპირებთ ხმის ჩამწერი სტუდიის გაკეთებას, რომლითაც ისარგებლებენ არამხოლოდ ბსუ-ს სტუდენტები, არამედ ნებისმიერი დაინტერესებული პირი. სტუდია სავარაუდოდ გაზაფხულიდან ამოქმედდება.
ლაშა ბლაგიძე, ბენდის წევრი
ბიზნესისა და ეკონომიკის მეორე კურსის სტუდენტი

ბსუ-ს ბენდში უკვე ერთი წელია რაც გიტარაზე ვუკრავ.  ეს ჩემთვის პირველი პროფესიონალური გამოცდილებაა, რადგან მანამდე მხოლოდ მოყვარულის დონეზე ვიყავი. როდესაც ჩავაბარე უნივერისტეტში  რეგისტრაციის დროს მითხრეს, რომ  იქმნებოდა ბენდი და თუ კი მქონდა მუსიკალური მონაცემები შემეძლო ბედი მეცადა. შემდეგ ბატონმა კალისტრატემ მომისმინა და აი ასე აღმოვჩნდი ამ ჯგუფში.
ბენდში მუშაობა პროფესიონალური თვალსაზრისით განვითარების საშუალებას იძლევა. საერთაშორისო ფესტივალებში მონაწილეობა უმნიშვნელოვანესი გამოცდილება იყო ჩემთვის. სამომავლოდაც ვაპირებ ბენდში დარჩენას  და მსმენელის წინაშე ახალი რეპერტუარის წარდგენას.მერი ქედელიძე, ბენდის წევრი
ტურიზმის ფაკულტეტის მესამე კურსის სტუდენტი

ბსუ-ში ჩაბარებისას პირველი რაც გავარკვიე, არსებობდა თუ არა უნივერსიტეტში მუსიკალური ბენდი. როდესაც გავიგე, რომ იგეგმებოდა ჯგუფის ჩამოყალიბება, რა თქმა უნდა, გამოვიყენე ეს შანში და კონკურსში მივიღე მონაწილეობა, გავიარე ვოკალზე შემოწმება და მოვხვდი ბენდში.  
მუშაობის პროცესი ძალიან საინტერესოა. კვირის განმავლობაში მინიმუმ 3-ჯერ ვიკრიბებით. იმ შემთხვევაში თუ ფესტივალისთვის ვემზადებით რეპეტიციები სამი ან ოთხი საათის მანძილზე გრძელდება. ძირითადად ე.წ. „ქავერებზე ვმუშაობთ, თუმცა სამომავლოდ ჩვენი მუსიკის შექმნას ვაპირებთ.
Comments

 1. Thank you for sharing blog comments on this website.keep updates more valuable information.keep it up.I am really impressed with your site.because your site is very unique.
  bankruptcy offices near me

  ReplyDelete
 2. The "BSU Band" stands as a powerhouse musical ensemble, captivating audiences with their exceptional talent and vibrant performances. This dynamic group showcases a harmonious blend of skillful musicianship, infectious energy, and diverse musical genres, creating an electrifying atmosphere at every event. With their ability to seamlessly transition between genres, from soulful ballads to high-energy rock anthems, the BSU Band delivers captivating performances that resonate with audiences of all ages. Their passion for music, coupled with an undeniable stage presence, makes the BSU Band a standout ensemble, leaving a lasting impression and ensuring a memorable experience for all music enthusiasts.
  lawyers for truck accidents
  truck accidents lawyers

  ReplyDelete
 3. Discover the streamlined process of how to file for uncontested divorce in virginia effortlessly with our comprehensive guide.

  ReplyDelete
 4. Unleash the power of digital storytelling with GetLikes Inc. as your storyteller. Our platform doesn't just convey messages; it crafts narratives that resonate with your audience on a profound level. Trust GetLikes Inc. for a digital storytelling experience that goes beyond mere communication, creating a connection that transforms your brand into a compelling and unforgettable story in the hearts of your audience.

  ReplyDelete
 5. XVIPWin surprises players with hidden gems that defy traditional categories. Fish Shooting, a lucrative underwater adventure, and Up Chess, a game of intelligence and strategy, showcase XVIPWin's commitment to innovation. These games, found in the Other Games section, provide unique and exhilarating experiences. XVIPWin willingness to explore unconventional games ensures a diverse and engaging gaming platform.

  ReplyDelete

Post a Comment