მუსიკალური ჯგუფი "ბსუ ბენდი"
2016 წელს ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაზაზე  მუსიკალური ჯგუფი „ბსუ ბენდი“ ჩამოყალიბდა. ბენდის წევრები სხვადასხვა კურსისა და ფაკულტეტის სტუდენტები არიან. ჯგუფი ჩართულია, როგორც საქართველოში ჩატარებულ ღონისძიებებსა და ფესტივალებში, ასევე მოპოვებული აქვს პრიზები რამდენიმე საერთაშორისო  მასშტაბით გამართულ კონკურსზე.


კალისტრატე ცინცაძე:
ბსუ-ს მუსიკალური ჯგუფის "ბსუ ბენდი" ხელმძღვანელი

ბენდის ჩამოყალიბება
ბენდი 2016 წლის შემოდგომაზე ჩამოყალიბდა. უნივერსიტეტში გამოითქვა სურვილი, რომ ბაზაზე შექმნილიყო მუსიკალური ჯგუფი, რომელშიც ნებისმიერ სტუდენტს შეეძლებოდა თავიანთი მუსიკალური მონაცემების გამოვლენა, გამოცდილების მიღება და სამომავლოდ დამოუკიდებლად მოღვაწეობის გაგრძელება. ამჟამად უშუალოდ ბენდში 15 წევრია, თუმცა მთლიანად გვყავს 30-მდე სტუდენტი, რომლებიც სხვადასხვა ინსტრუმენტზე დაკვრას და ვოკალს სწავლობენ.
აღსანიშნავია, რომ ბენდის წევრების შემადგენლობა განახლებადია. მიგვაჩნია, რომ უნდა მოხდეს თაობათა ცვლა. ყოველ წელს ახალი ნაკადი მოდის და კონკურსის გზით ხდება მომავალი წევრების შერჩევა.
უნივერსიტეტი გვეხმარება იმით რომ, გვაქვს სარეპეტიციო ადგილი, აფინანსებს ფესტივალებში მონაწილეობას და სტუდენტებს მაქსიმალურად აქცევს ყურადღებას.

ბენდის წარმატებები
ბენდმა იტალიაში, ჩეხეთსა და აზერბაიჯანში ჩატარებულ ფესტივალებში მიიღო მონაწილეობა და თითოეული მათგანიდან წარმატებით დაბრუნდა. ჩეხეთში გამართული კონკურსიდან „სულიკო“ ჯგუფმა გრანპრი ჩამოიტანა, ხოლო იტალიასა და აზერბაიჯანში გამართულ ფესტივალებზე პირველი ადგილი მოიპოვეს. სამივე კონკურსზე მონაწილეობა დაფინანსებული იყო  უნივერსიტეტის მიერ. ასევე ბენდი ჩართული იყო საქართველოს მასშტაბით გამართულ 2 ფესტივალსა და საავტორო სიმღერების კონკურსში. 

სამომავლო გეგმები
სამომავლოდ იგეგმება, უნივერსიტეტში 4-5 ბენდის ჩამოყალიბება. ასევე პარალელურად, პატარა ჯგუფების გაერთიანებით შეიქმნება დიდი ჯგუფი, ჯაზ ბიგ  ბენდი.
ამჟამად ვაპირებთ ხმის ჩამწერი სტუდიის გაკეთებას, რომლითაც ისარგებლებენ არამხოლოდ ბსუ-ს სტუდენტები, არამედ ნებისმიერი დაინტერესებული პირი. სტუდია სავარაუდოდ გაზაფხულიდან ამოქმედდება.
ლაშა ბლაგიძე, ბენდის წევრი
ბიზნესისა და ეკონომიკის მეორე კურსის სტუდენტი

ბსუ-ს ბენდში უკვე ერთი წელია რაც გიტარაზე ვუკრავ.  ეს ჩემთვის პირველი პროფესიონალური გამოცდილებაა, რადგან მანამდე მხოლოდ მოყვარულის დონეზე ვიყავი. როდესაც ჩავაბარე უნივერისტეტში  რეგისტრაციის დროს მითხრეს, რომ  იქმნებოდა ბენდი და თუ კი მქონდა მუსიკალური მონაცემები შემეძლო ბედი მეცადა. შემდეგ ბატონმა კალისტრატემ მომისმინა და აი ასე აღმოვჩნდი ამ ჯგუფში.
ბენდში მუშაობა პროფესიონალური თვალსაზრისით განვითარების საშუალებას იძლევა. საერთაშორისო ფესტივალებში მონაწილეობა უმნიშვნელოვანესი გამოცდილება იყო ჩემთვის. სამომავლოდაც ვაპირებ ბენდში დარჩენას  და მსმენელის წინაშე ახალი რეპერტუარის წარდგენას.მერი ქედელიძე, ბენდის წევრი
ტურიზმის ფაკულტეტის მესამე კურსის სტუდენტი

ბსუ-ში ჩაბარებისას პირველი რაც გავარკვიე, არსებობდა თუ არა უნივერსიტეტში მუსიკალური ბენდი. როდესაც გავიგე, რომ იგეგმებოდა ჯგუფის ჩამოყალიბება, რა თქმა უნდა, გამოვიყენე ეს შანში და კონკურსში მივიღე მონაწილეობა, გავიარე ვოკალზე შემოწმება და მოვხვდი ბენდში.  
მუშაობის პროცესი ძალიან საინტერესოა. კვირის განმავლობაში მინიმუმ 3-ჯერ ვიკრიბებით. იმ შემთხვევაში თუ ფესტივალისთვის ვემზადებით რეპეტიციები სამი ან ოთხი საათის მანძილზე გრძელდება. ძირითადად ე.წ. „ქავერებზე ვმუშაობთ, თუმცა სამომავლოდ ჩვენი მუსიკის შექმნას ვაპირებთ.
Comments

 1. Thank you for sharing blog comments on this website.keep updates more valuable information.keep it up.I am really impressed with your site.because your site is very unique.
  bankruptcy offices near me

  ReplyDelete
 2. The "BSU Band" stands as a powerhouse musical ensemble, captivating audiences with their exceptional talent and vibrant performances. This dynamic group showcases a harmonious blend of skillful musicianship, infectious energy, and diverse musical genres, creating an electrifying atmosphere at every event. With their ability to seamlessly transition between genres, from soulful ballads to high-energy rock anthems, the BSU Band delivers captivating performances that resonate with audiences of all ages. Their passion for music, coupled with an undeniable stage presence, makes the BSU Band a standout ensemble, leaving a lasting impression and ensuring a memorable experience for all music enthusiasts.
  lawyers for truck accidents
  truck accidents lawyers

  ReplyDelete
 3. Discover the streamlined process of how to file for uncontested divorce in virginia effortlessly with our comprehensive guide.

  ReplyDelete
 4. بعد از محاسبه دقیق هزینه چاپ عکس، می‌توانید ارزیابی کلی انجام دهید. نکاتی مانند مقایسه هزینه با کیفیت، تأثیر انتخاب‌های مختلف بر هزینه نهایی، و ارزش افزوده‌های ممکن را در نظر بگیرید. این ارزیابی به شما کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری در مورد چاپ عکس‌های خود بگیرید و از بهترین خدمات چاپ با هزینه مناسب بهره‌مند شوید.

  ReplyDelete
 5. The "BSU Band" is a formidable musical group that captivates spectators with their extraordinary skill and energetic performances. This vibrant trio brings a fusion of deft musicianship, contagious energy, and a wide range of musical genres to every occasion, creating an unforgettable environment.
  lawyer for motorcycle accident
  virginia personal injury lawyer

  ReplyDelete
 6. The university prides itself on its innovative approach to education, emphasizing immersive learning experiences that involve real-world projects, community engagement, and interdisciplinary collaboration. Ball State's campus is known for its modern facilities, vibrant student life, and commitment to sustainability.
  estate planning lawyer near me
  motorcycle accident

  ReplyDelete
 7. در جستجوی بهترین کلینیک کاشت مو در تهران ، با تکیه بر روش‌های مدرن و تخصص پزشکان، Medical4tourist به شما اطمینان از نتایج قابل اعتماد و بازگشت زیبایی موهای شما می‌دهد. این کلینیک به عنوان یک مرجع معتبر در حوزه کاشت مو، بهترین گزینه برای رفع مشکلات ریزش موی شماست.

  ReplyDelete
 8. As an AI language model, I can assist in creating blog posts on various topics, but the subject for "blog post_15" has not been specified. Please provide more details or specify the specific topic or theme you want the post to cover, and I will create a post that suits your needs Abogado de DUI Fairfax VA.

  ReplyDelete
 9. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 10. Once upon a time, in the bustling heart of a vibrant city, there stood a grand casino, its lights twinkling like stars against the night sky. Inside its walls, fortunes were won and lost with the turn of a card or the roll of the dice. It was a place where dreams were forged and shattered, where luck held sway over the fates of those who dared to test its whims.

  At the center of this world of chance was a man named Jack. He was a regular at the casino, his life defined by the thrill of the gamble. With a charming smile and a quick wit, he navigated the tables with ease, always chasing the elusive rush of victory.

  Jack had seen it all in the world of gambling – the highs of winning streaks that seemed to stretch into eternity, and the crushing lows of losing everything in the blink of an eye. Yet, he remained undeterred, drawn back time and again by the promise of another chance, another roll of the dice.

  One fateful evening, as Jack sat at the poker table, his fortunes took a dramatic turn. Across from him sat a mysterious figure clad in shadows, their face obscured by the brim of a hat. Whispers circulated among the other players, tales of the enigmatic stranger who never seemed to lose.

  Undeterred by the rumors, Jack squared his shoulders and met the stranger's gaze. With each hand, the stakes grew higher, the tension mounting with each card revealed. It was a battle of wills, a test of skill and nerve unlike any Jack had faced before.

  As the night wore on, Jack found himself on the precipice of ruin, his luck teetering on the edge of disaster. But just when it seemed all was lost, he felt a surge of determination course through him. With a steady hand and a steely gaze, he laid down his final bet, all or nothing.

  The stranger smiled beneath the shadow of their hat, their eyes gleaming with anticipation. The cards were dealt, the tension thick in the air. And then, in a flurry of motion, the decisive moment arrived.

  With a triumphant shout, Jack revealed his hand, a perfect flush that seemed to defy the odds. The stranger's expression remained impassive as they slowly revealed their own cards, a hand that fell just short of victory.

  In that moment, the casino erupted into cheers and applause, Jack's victory echoing through its halls. But as he basked in the glow of his triumph, he couldn't shake the feeling of unease that lingered in the back of his mind.

  For in the world of gambling, fortunes were fickle and luck was a fleeting thing. And though Jack had emerged victorious this time, he knew that the allure of the gamble would always beckon, its siren song calling him back to the tables time and again.

  ReplyDelete
 11. With a wide selection of space-themed slots, from interstellar voyages to encounters with alien civilizations, slot angkasa138 offers an unparalleled gaming experience that is out of this world. Whether you're a seasoned astronaut or a novice stargazer, there's something for everyone in our vast expanse of games.

  ReplyDelete


 12. Whether you're on the go or facing temporary restrictions, panen88 link alternatif
  are your gateway to non-stop entertainment. Simply bookmark our alternative links or stay updated through our official channels to access our platform anytime, anywhere

  ReplyDelete
 13. A Verified AWS Account provides not just access, but the ability to scale resources up or down based on your needs, ensuring cost-effectiveness and adaptability.

  ReplyDelete
 14. By opting to buy Twitter Ads accounts from BestCloudGuru, you invest in a strategic asset that enhances your online marketing efforts. Their accounts provide you with the necessary features and support to run successful ad campaigns that yield measurable results.

  ReplyDelete

Post a Comment